free porns videos hindi dehati sex
סל הקניות שלך ריק כרגע.
my size my style

תקנון

א. כללי :

So Me להלן החברה ,היא חנות מקוונת למכירת בגדים במידות גדולות בבעלות נגה גל .

לשם נוחות הדברים מנוסחים בלשון נקבה אך מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

בכל מקום בתקנון ,בשימוש בלשון נקבה הכוונה היא גם לזכר.

So Me שומרת לעצמה את הזכות לשנות תקנון זה מעת לעת וללא הודעה מראש.

רכישת מוצר בחנות המקוונת מהווה את הסכמת הלקוחה לקבל ולנהוג על פי התקנון .

אם הלקוחה אינה מסכימה לתנאי התקנון ,היא מתבקשת לא לעשות שימוש בחנות.

רק האמור בתקנון יחייב את האתר ואת So Me והוראות התקנון יחולו על כל שימוש שיעשה על ידי הלקוחה בחנות המקוונת ומהווה את הבסיס המשפטי בין הלקוח לחנות.

ב. הליך הרכישה :

כל הרוכשת מוצרים ו/או מקבלת מידע באמצעות אתר  So Me, מצהירה ומתחייבת כי קראה את התקנון ומסכימה להוראותיו.

לרכישת מוצר באמצעות אתר החנות של  So Me יש לבחור מוצר, ולמלא פרטים כגון שם, כתובת כתובת אימייל, מס טלפון ,ומס כרטיס אשראי .

יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את מימוש ההזמנה .

הזמנתה של הרוכשת לקבלת מוצרים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים :

 1. המוצר המבוקש נמצא במלאי
 2. ניתן האישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכשת .
 3. כתובת אספקת המוצר נמצאת במפת החלוקה של So Me

אם בשל נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפות בעת ההזמנה אזל המוצר מהמלאי ולא ניתן לספקו ,תימסר על הודעה לצרכן תוך שלושה ימי עסקים.

אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצויין בהזמנה, ואישור חברת האשראי ,בכפוף להמצאות המוצר במלאי .

מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה על ידי חברת האשראי וחברת So Me.

לאחר ביצוע ההזמנה ,תישלח למשתמש הודעה באימייל המאשרת את ביצוע הרכישה .

למען הסר ספק ,משלוח האימייל ללקוחה אינו מהווה ראיה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את החברה בטרם אישור חברת האשראי .

הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים .

אם ההזמנה לא אושרה על ידי חברת האשראי תקבל הלקוחה הודעה מתאימה . אם לא פעלה הלקוחה להסדרת האישור בתוך 7 ימי עסקים מיום קבלת ההודעה ,תהא חברת So Me  רשאית לבטל את ההזמנה .

ג. אספקת והובלת המוצרים:  

So Me תספק רק מוצר אשר שולם במלואו וכמפורט לעיל לכתובת הלקוחה אשר נמסר בעת ההזמנה

תוך 4 ימי עסקים באמצעות חברת הפצה והחלוקה ,באמצעות נקודות חלוקה או במשלוח ישיר לבית הלקוחה תמורת תשלום נוסף . או באיסוף עצמי מכתובת So Me ללא תשלום .

דמי המשלוח ישולמו עם התשלום בגין המוצר.

יובהר כי יתכנו ישובים שחברות הפצה והמשלוחים אינן מגיעות לשם ,הלקוחה תוכל לקבל את המוצר רק בסניף הדואר או חדר הדואר המצוי ביישוב הקרוב לכתובת המשלוח שנמסר בעת ההזמנה  ו/או בנקודת חלוקה אחרת לפני העניין .

So Me לא תהיה אחראית לכל עיכוב או איחור באספקה ו/או לאי - אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטתה (כגון שביתות, השבתות וכדו'.)

התקנון של הגוף המשלח יחול על כל אספקה /הובלה של מוצר באמצעות  So Me ויחייב את הלקוחה.

זמני אספקה כוללים את חישובם של ימי העסקים ראשון עד חמישי ,לא כולל ימי שישי -שבת ,ערבי חג וימי חג.

באם ההזמנה בוצעה לאחר השעה 12:00 בצהריים היא תחשב כבר כביום העסקים הבא .

ד. מדיניות תשלומים:

עד 3 תשלומים ללא ריבית .

ה. מדיניות החזרת ונחלפת מוצר :

לקוחה רשאית לבטל רכישה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשע"א  2010 (להלן "חוק הגנת הצרכן " )

ביטול רכישה שהתבצעה באתר ,יתקבל עד 14 ימים מיום קבלת המוצר על פי חוק הגנת הצרכן .

ביטול הרכישה יעשה בכתב באמצעות שליחת בקשה לאימייל – noga@so-me.co.il .

בביטול ההזמנה לפי הכללים לעיל תחוייב הלקוחה בדמי המשלוח עבור ההחזרה .

ביטול הזמנה כפוף לכך שהלקוחה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית ,שלם ועם כל התוויות המקוריות ללא פגיעה ו/ או נזק מכל סוג כל שהוא ובתנאי שלא נעשה בו כל שימוש למעט מדידה חד-פעמית .לא ניתן להחזיר מוצר לאחר שנעשה בו שימוש .לא נוכל לתת מענה למוצר שיוחזר שלא על פי המדיניות והתנאים לעיל .

החזר כספי יבוצע באופן הבא :

 1. כאמור עד 14 יום מיום קבלתו
 2. So Me  תאשר את קבלת המוצר לידיה ותזכה את הלקוחה באמצעות כרטיס האשראי איתו שילמה ובאופן התשלומים אותו בצעה ( עסקה של תשלום אחד תזוכה בתשלום אחד, עסקת תשלומים תזוכה במס התשלומים אשר בוצעה )
 3. אין קבלת החזר כספי על קופון מתנה או קופון הנחה
 4. לא ניתן לבצע זיכוי בכרטיסי דיירקט ,לכן הלקוחה תהא זכאית לקבלת זיכוי לקניה אחרת
 5. ניתן בצע עד 2 החלפות לאותה הזמנה .
 6. לא ניתן להחזיר/ להחליף בגדי ים והלבשה תחתונה

So Me   רשאית לבטל הזמנה כולה או את חלקה :

 1. אם נפלה בהצעה טעות סופר
 2. אם יתברר כי ההזמנה לוותה בפעילות לא חוקית של הקונה ו/או צד ג' כלשהו
 3. כאשר העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה
 4. ביטול ההזמנה יימסר לקונה בכתב לאימייל שאותו ציינה בעת ביצוע ההזמנה.
 5. אם יתברר כי המוצר שהוזמן אזל מהמלאי רשאית החברה לבטל או להציע מוצר חילופי שווה ערך.

בוטלה ההזמנה , החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר , עקיף ,תוצאתי או מיוחד ,שנגרם ללקוחה ו/או לצד ג' לרבות ,אך לא רק ,נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר .

ה. כשרות להשתמש באתר :

 1. הלקוחה הינה מעל 18 במקרה אחר יצורף אישור אפטרטפוס
 2. הלקוחה הינה בעלת תעודת זהות ישראלי או דרכון זר תקפים
 3. הלקוחה הינה בעלת כרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף
 4. הלקוחה הינה בעלת כתובת אימייל ברשת האינטרנט

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יהיה אתר So Me   מלבצע הזמנה :

 1. באם הפרה את  חוקי התקנון
 2. מסרה פרטים מזהים  שגויים במתכוון
 3. הלקוחה ביצעה מחדל שיש בו כדי לפגוע באתר או בפעילות התקינה של האתר ,ו/או המעצבות ו/או מי מטעמו צד ג' כלשהו .

ו. סודיות מידע :

So Me   מתחייבת לא להעביר את פרטי הלקוחה לצד ג' ולא לעשות כל שימוש במידע ללא רשות הלקוחה ,אלא אם הדבר נדרש על פי דין או בכדי למנוע שימוש לרעה.

So Me   תאפשר גישה למידע רק לעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

So Me   נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור במידת האפשר על סודיות המידע , אך בקיום מקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון . So Me   לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר שיגרם ללקוחה ו/או למי מטעמו אם מידע זה יאבד ו/או ייעשה בו שימוש לא מורשה

ז. תנאים נוספים :

So Me   לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר או עקיף שנגרם ללקחה ו/או לצד ג' כתוצאה משימוש או רכישה באתר שלא על פי תקנון זה .

רישומי המחשב של אתר So Me  בדבר הפעולות המתבצעות דרכו ,יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעילות . כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר החברה לרבות גרפיקה ,עיצוב, הצגה מילולית ,סימני מסחר , סימני לוגו , עריכתם והצגתם הינם בבעלות בלעדית של האתר ו/או מי מטעמו. אין להעתיק, לשכפל ,להפיץ , לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר So Me   אלא בהסכמתה בכתב ומראש. כל המוצרים המופיעים באתר So Me כפופים לזכויות יוצרים על פי חוק.